• กรุณาใช้ username/password จากเอกสารสอบธรรม
  • username สำหรับธรรมศึกษา คือ รหัสสนามสอบ 6 หลัก
  • username สำหรับนักธรรม คือ รหัสสนามสอบ 7 หลัก
  • หมายเหตุ: รหัสรับข้อสอบไม่ใช่อันเดียวกับที่อัพโหลดรายชื่อ/สร้างบัญชีต่าง ๆ